Αρχική σελίδα » Εκδηλώσεις » Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινωνία των Πολιτών

Α' Συνάντηση Εργασίας Ελληνικών ΜΚΟ για την Ευρώπη

Τον Οκτώβριο 2011, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet διοργάνωσε, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ «Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινωνία των Πολιτών» (21/10/2011). Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην καταγραφή, συγκέντρωση και συνάντηση ελληνικών ΜΚΟ η θεματολογία των οποίων αφορά και θέματα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και στη δημιουργία ενός συλλογικού διαδικτυακού τόπου-πλατφόρμα (webportal). Δημιουργήθηκε, έτσι, ο Διάλογος για την Ευρώπη (http://dialogue4europe.jmc.uoa.gr/), μέσω του οποίου γίνεται αμεσότερη και πληρέστερη η πρόσβαση του κοινού σε όλες τις ΜΚΟ, οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Το webportal έχει σχεδιαστεί με τη λογική ότι κάθε συμμετέχουσα ΜΚΟ τροφοδοτεί και επικαιροποιεί με δική της ευθύνη το υλικό (δράσεις, προγράμματα, κλπ.) που την αφορά. Συμμετέχουν 36 οργανώσεις.

Πρόγραμμα

Α’ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
«Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινωνία των Πολιτών»

Πρόγραμμα

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011
11:00-11:15    Χαιρετισμοί

11:15-11:45    Εισηγήσεις

  • Καθηγ. Π. Λιαργκόβας, Πρόεδρος της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ)
  • Δρ. Ν. Λυμούρης, Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Επιστημόνων Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΝΕΕΣ)


11:45-12:00    Διάλειμμα

12:00-13:30    Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης των εκπροσώπων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Συντονισμός: Καθηγ. Ν. Μαραβέγιας, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών

13:30-15:00    Τεχνικός συντονισμός συμμετεχουσών ΜΚΟ για τη δημιουργία κοινού διαδικτυακού τόπου-πλατφόρμα (webportal)