Αρχική σελίδα

Η νέα ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας είναι διαθέσιμη σε αυτή τη διεύθυνση: http://www.jmce.gr/

Η παλαιά ιστοσελίδα στην οποία βρίσκεστε, θα παραμείνει on line για περιορισμένο χρονικό διάστημα, για λόγους αρχείου..

ΝΕΟ - Η Ευρωπαϊκή Διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο: Η ΕΕ, η Τουρκία και η Ελλάδα

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο: Η ΕΕ, η Τουρκία και η Ελλάδα» και προκηρύσσει:
Α) Μέχρι 30 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής, και
Β) Μέχρι 20 θέσεις συμμετεχόντων με δίδακτρα.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο εστιάζει στις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές προς την ΕΕ μέσω της Ανατολικής Μεσογείου και της Τουρκίας, και στις εξωτερικές διαστάσεις της Ευρωπαϊκής διαχείρισης της κρίσης από το 2015 μέχρι σήμερα. 

Απευθύνεται σε φοιτητές, πτυχιούχους και ερευνητές ΑΕΙ και ΤΕΙ όλων των επιστημονικών κατευθύνσεων, σε σπουδαστές Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Παραγωγικών Σχολών Λιμενικού Σώματος, και σε εκπροσώπους περιφερειακών ή τοπικών αρχών, ΜΚΟ και την Κοινωνία των Πολιτών.

Οι διαλέξεις του σεμιναρίου θα λαμβάνουν χώρα κάθε Δευτέρα και ώρες 16.00 έως 19.00 από τις 30 Οκτωβρίου 2017 ως τις 11 Δεκεμβρίου 2017Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής και η ηλεκτρονική αποστολή της, συνοδευόμενη από Βιογραφικό Σημείωμα στη διεύθυνση jmcenter-athens[at]pspa.uoa[dot]gr μέχρι την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017.

NEO - Μιλώντας για τις Ευρωπαϊκές Αξίες και τα δικαιώματα του Πολίτη σε Πολυ-πολιτισμικά Σχολεία

Στις 7 Οκτωβρίου 2017, θα διεξαχθεί στην Αθήνα το δωρεάν σεμινάριο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Επιμορφωτικού Προγράμματος «Μιλώντας για τις Ευρωπαϊκές Αξίες και τα δικαιώματα του Πολίτη σε Πολυ-πολιτισμικά Σχολεία» (Promoting European Values and Citizenship in Multicultural Classrooms)
Key Action: Jean Monnet Activities, Action: Jean Monnet Projects, Erasmus+

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση συμπληρωμένη σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jmcenter-athens@pspa.uoa.gr, μέχρι τη Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017, στις 12.00

Θέση πρακτικής άσκησης - Διοικητική και ερευνητική υποστήριξη στον Πρόεδρο του Κέντρου

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση άμισθης θέσης Πρακτικής Άσκησης (20 ωρών/εβδομάδα, πρωινές ώρες) επί 6 μήνες (1/10/17-31/3/18) .

Απαιτούμενα προσόντα
α. Τουλάχιστον Πτυχίο ΑΕΙ (θα προτιμηθούν κάτοχοι Μεταπτυχιακού στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα )
β. Γνώση και εμπειρία σε τουλάχιστον 2 από τους παρακάτω τομείς:
- Ελληνική Εξωτερική και Ευρωπαϊκή Πολιτική
- Migration governance
- Ελληνική και ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική
(Δεν θα εξεταστούν αιτήσεις που δεν πληρούν σπουδές ή εμπειρία σε τουλάχιστον 2 από τους 3 τομείς)
γ. Προϋπηρεσία στην υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων ή στην διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων
δ. Άπταιστα ελληνικά και αγγλικά (γραπτά και προφορικά). Η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
ε. Γνώση χρήσης υπολογιστή, διαδικτύου – (άριστη γνώση Microsoft Word και Excel). Γνώση επικαιροποίησης ιστοσελίδας και χρησιμοποίησης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Κύρια καθήκοντα:
· Διοικητική και ερευνητική υποστήριξη στον Πρόεδρο του Κέντρου
· Υποστήριξη στη διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων

Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης θα δοθεί βεβαίωση απασχόλησης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 11η Σεπτεμβρίου 2017
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να συμπληρώσουν την αίτηση επισυνάπτοντας τα αντίστοιχα πτυχία/βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (δεν απαιτείται επικύρωση στην παρούσα φάση) και το βιογραφικό τους σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση jmcenter-athens@pspa.uoa.gr,
ΣΗΜ.: Δεδομένου ότι οι ώρες εργασίας θα είναι πρωινές, δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί ενδιαφερόμενοι με παράλληλη πρωινή απασχόληση.


Δείτε εδώ την προκήρυξη 

Δείτε εδώ την αίτηση υποψηφιότητας (doc / pdf)

ΝΕΟ - Ανάπτυξη από τη Θάλασσα - Ρόλος και Περιορισμοί των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας σας προσκαλεί στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης NGOs assembly on European Governance με θέμα «Ανάπτυξη από τη Θάλασσα – Ρόλος και περιορισμοί των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων», που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017 στις 16:00, στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα. 

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης
Δείτε την πρόσκληση της εκδήλωσης

Ανάπτυξη από τη Θάλασσα

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Ημερίδα με θέμα:

Ανάπτυξη από τη Θάλασσα
Μια Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Πολιτική για την Ελλάδα

την Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00-19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου στην Πλάκα, στην είσοδο της Ρωμαϊκής Αγοράς (Διοσκούρων και Πλατεία Ποικίλης). Θα χορηγηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής. Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή στο jmcenter-athens@pspa.uoa.gr

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης

Μιλώντας για τις Ευρωπαϊκές Αξίες και τα δικαιώματα του Πολίτη σε Πολυ-πολιτισμικά Σχολεία

Στις 20 Μαΐου 2017, θα διεξαχθεί στην Κομοτηνή το δωρεάν σεμινάριο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Επιμορφωτικού Προγράμματος «Μιλώντας για τις Ευρωπαϊκές Αξίες και τα δικαιώματα του Πολίτη σε Πολυ-πολιτισμικά Σχολεία» (Promoting European Values and Citizenship in Multicultural Classrooms). Key Action: Jean Monnet Activities, Action: Jean Monnet Projects, Erasmus+.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση συμπληρωμένη σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jmcenter-athens@pspa.uoa.gr, μέχρι τη Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017 στις 12.00.

Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Πολιτική

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα «Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Πολιτική» και προκηρύσσει διαγωνισμό για 30 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής σε αυτό.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους και πτυχιούχους (ή φοιτητές) που θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις επαγγελματικές τους ικανότητες στα παρακάτω πεδία και στον τομέα της χάραξης μιας σύγχρονης θαλάσσιας πολιτικής για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Μιλώντας για τις Ευρωπαϊκές Αξίες και τα δικαιώματα του Πολίτη σε Πολυ-πολιτισμικά Σχολεία

Στις 29 Απριλίου 2017, θα διεξαχθεί στην Αθήνα το πρώτο δωρεάν σεμινάριο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Επιμορφωτικού Προγράμματος «Μιλώντας για τις Ευρωπαϊκές Αξίες και τα δικαιώματα του Πολίτη σε Πολυ-πολιτισμικά Σχολεία» (Promoting European Values and Citizenship in Multicultural Classrooms)

Key Action: Jean Monnet Activities, Action: Jean Monnet Projects, Erasmus+.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση συμπληρωμένη σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jmcenter-athens@pspa.uoa.gr, μέχρι την Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017 στις 12.00.

Νέες Τεχνολογίες και Τουρισμός

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα «Νέες Τεχνολογίες και Τουρισμός», τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017, ώρα 17.00-20.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου στην Πλάκα (Διοσκούρων και Πλατεία Ποικίλης, απέναντι από την είσοδο της Ρωμαϊκής Αγοράς).

Στην Ημερίδα θα γίνει αναφορά στις νέες τεχνολογίες στον τουρισμό, τις νέες τάσεις καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους, τόσο σε επίπεδο επιχείρησης, όσο και προορισμού.

Δηλώστε συμμετοχή στο jmcenter-athens[at]pspa.uoa[dot]gr ή στο 2107220508. Στο τέλος της ημερίδας θα λάβετε βεβαίωση παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής: 15 ευρώ για φοιτητές/ανέργους (50% έκπτωση), 30 ευρώ για φυσικά πρόσωπα, 50 ευρώ για εταιρίες.

Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής σας, παρακαλώ να καταθέσετε το ακριβές ποσό του κόστους συμμετοχής σας μέχρι και την Παρασκευή 17 Μαρτίου στον παρακάτω λογαριασμό:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ:  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΒΑΝ:  GR71 0110 0800 0000 0804 8095 999
SWIFT: ETHNGRAA
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:  EΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομά σας στο αποδεικτικό κατάθεσης και να αποστείλετε αντίγραφό του στο jmcenter-athens[at]pspa.uoa[dot]gr ή στο φαξ 2103617711. Επιστροφή των διδάκτρων δεν είναι δυνατή. Σε περίπτωση που επιθυμείτε έκδοση τιμολογίου παρακαλώ να μας ενημερώσετε σχετικά και να μας στείλετε τα στοιχεία τιμολόγησης.

Συνημμένο θα βρείτε το πρόγραμμα

ΝΕΟ - Μιλώντας για τις Ευρωπαϊκές Αξίες και τα δικαιώματα του Πολίτη σε Πολυ-πολιτισμικά Σχολεία

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί Εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετάσχουν σε Επιστημονικό Συνέδριο του Ευρωπαΐκου Έργου «Μιλώντας για τις Ευρωπαϊκές Αξίες και τα δικαιώματα του Πολίτη σε Πολυ-πολιτισμικά Σχολεία».

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Αναπληρωτής Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής κ. Ναπολέων Μαραβέγιας.

Εγγραφές - Δηλώσεις συμμετοχής
Αποστολή Φόρμας Συμμετοχής στο jmcenter-athens@pspa.uoa.gr ή στο τηλέφωνο 210 7220508

Κατεβάστε από εδώ τη φόρμα συμμετοχής
Δείτε την πρόσκληση της εκδήλωσης
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της επιστημονικής συνάντησης 

Ερευνητής: Η ΕΕ, η Ελλάδα και η Προσφυγική Κρίση

Tο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet προκηρύσσει 1 θέση ερευνητή  στο παρακάτω αντικείμενο: 

Η ΕΕ, η Ελλάδα και η Προσφυγική Κρίση – Εξωτερικές πτυχές της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ και της Ελλάδας

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με έμπειρα στελέχη διοίκησης και ερευνητές και να εξοικειωθεί με όλες τις εργασίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του έργου του Κέντρου. Μετά το πέρας της υπηρεσίας του/της θα χορηγηθεί βεβαίωση προϋπηρεσίας.

Η θέση είναι μη-αμοιβόμενη και διαθέσιμη από την 1η Μαρτίου 2017 και για τέσσερεις (4) μήνες με προοπτική ανανέωσης.

Απαιτούμενα προσόντα:

• Απόφοιτοι ΑΕΙ  ή μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ
• Ερευνητική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο
• Προϋπηρεσία στην υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων
• Άριστη γνώση ξένων γλωσσών, τουλάχιστον της Αγγλικής
• Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του διαδικτύου
• Διαθεσιμότητα για 3ωρη πρωινή παρουσία στα γραφεία του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα εδώ καθώς και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο στα προσωπικά δεδομένα μετά την υιοθέτηση του Γενικού Κανονισμού 2016/679/ΕΚ

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λαζαράκος & Συνεργάτες» και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, διοργανώνουν την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017, ώρα 16:00-20:00 και το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017, ώρα 9:30-14:00 διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Το νέο νομοθετικό πλαίσιο στα προσωπικά δεδομένα μετά την υιοθέτηση του Γενικού Κανονισμού 2016/679/ΕΚ» στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου στην Πλάκα (Διοσκούρων και Πλατεία Ποικίλης)

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Καθηγ. Γ. Βαληνάκης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet και ο Κων. Μενουδάκος, Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Δηλώσεις συμμετοχής: jmcenter-athens@pspa.uoa.gr

Πληροφορίες: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET, Tηλ. 210 7220508 και στο www.jmc.pspa.uoa.gr

Δείτε στα παρακάτω link το πρόγραμμα και την πρόσκληση του σεμιναρίου

Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση και Ελληνική Γεωργία

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου της Αθήνας, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σας προσκαλεί σε επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση και Ελληνική Γεωργία». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016 στο Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δείτε εδώ την πρόσκληση της ημερίδας και το αναλυτικό πρόγραμμα. Θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής. Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή στο jmcenter-athens@pspa.uoa.gr. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων και Κρίσεων στον Τουρισμό

Τη Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016, 16.00-20.00 θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Electra Palace Athens (Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Πλάκα) το σεμινάριο «Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων και Κρίσεων στον Τουρισμό» από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet – Ευρωπαϊκή Μονάδα Τουρισμού του ΕΚΠΑ, με εισηγητή τον Καθηγητή Αλέξανδρο Παρασκευά, International Centre for Hotel and Resort Management, University of West London

Απευθύνεται σε
Επαγγελματίες του τουρισμού, φοιτητές, και αποφοίτους συναφών επιστημονικών κλάδων.
Η Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων και Κρίσεων αποτελεί αναγκαίο εργαλείο την σημερινή εποχή για κάθε στέλεχος του τουρισμού.
Το συγκεκριμένο εργαστήρι κατάρτισης παρέχει όλα τα απαραίτητα για μια βασική κατανόηση των διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων στον τομέα του τουρισμού.

Πιστοποιητικό
Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του ΕΚΠΑ

Με το πέρας του σεμιναρίου θα έχετε αποκτήσει:
§ Βασικές γνώσεις στην διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων και κρίσεων
§ Σαφή κατανόηση των συναφών προβλημάτων και των ρόλων των διαφόρων εμπλεκόμενων.
§ Βασικές γνώσεις του πώς η τουριστική βιομηχανία συνεργάζεται και λειτουργεί σε συνθήκες κρίσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το εργαστήρι αναμένεται να παρέχει:
(i) την ευκαιρία να κατανοήσουμε την έννοια των επιχειρηματικών κινδύνων και κρίσεων γενικά
(ii) την ικανότητα να αξιολογούμε τους κινδύνους
(iii) πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης επιχειρηματικών κινδύνων και κρίσεων
(iv) μια επισκόπηση για το πώς να ανταποκριθεί μια επιχείρηση σε μια κρίση και, τέλος,
(v) τον τρόπο να ανακάμψει από την κρίση.

Μια μοναδική ευκαιρία να κατανοήσετε τις βασικές αρχές στην διαχείρισης κρίσεων.

Δηλώσεις συμμετοχής: jmcenter-athens@pspa.uoa.gr
Κόστος συμμετοχής: 50€ για φυσικά πρόσωπα, 80€ για εταιρείες
Πληροφορίες: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET, Tηλ. 210 7220508 και στο www.jmc.pspa.uoa.gr

Κατεβάστε από εδώ την αίτηση συμμετοχής σε μορφή docx και pdf

Grow Greek Tourism Online

Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 σας καλούμε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο που πραγματοποιείται για τους φοιτητές του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του ΕΚΠΑ για να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να δραστηριοποιείστε στο διαδίκτυο.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) αλλά και αποφοίτους του ΕΚΠΑ. Μπορείτε κι εσείς, όπως πολλοί άλλοι, να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο για να αναβαθμίσετε το βιογραφικό σας, να αναπτύξετε τις δεξιότητες σας, να μεγαλώσετε την επιχείρηση σας κα. Στο 3ωρο σεμινάριο θα αποκτήσετε μία καλή βάση γνώσεων για τις μηχανές αναζήτησης, την ψηφιακή διαφήμιση, τα analytics και πολλά άλλα και θα λάβετε ηλεκτρονικά  ημέρες πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Εγγραφείτε εδώ για το 3ωρο σεμινάριο του Grow Greek Tourism Online. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Tετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016, 17:00 με 20:30 (ώρα προσέλευσης 16:30). Πολυχώρος "7ος", 7ος όροφος κτιρίου επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας 4 (είσοδος από Στοά Καλλιγά), Σύνταγμα

Σύγχρονες Τάσεις του Τουρισμού στην ΕΕ και την Ελλάδα

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών / Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού διοργανώνει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στον Τουρισμό με θέμα «Σύγχρονες Τάσεις του Τουρισμού στην ΕΕ και την Ελλάδα» και προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή συμμετεχόντων και για 30 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής σε αυτό.

Οι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν με επιτυχία το Πρόγραμμα λαμβάνουν Πιστοποιητικό (Certificate) επιτυχούς συμμετοχής.

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής μέχρι τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016, ώρα 15.00.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα "Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση" και προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή συμμετεχόντων και για 30 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής σε αυτό.

Οι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν με επιτυχία το Πρόγραμμα λαμβάνουν Πιστοποιητικό (Certificate) επιτυχούς συμμετοχής.

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής μέχρι τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016, ώρα 15.00.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Εργαλείων στην Εποχή της Κρίσης

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Σεμινάριο με θέμα: "Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Εργαλείων στην Εποχή της Κρίσης: ΕΣΠΑ, Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Ενίσχυση ΜΜΕ". Το Σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους (ή φοιτητές) ΑΕΙ και ΤΕΙ όλων των επιστημονικών κατευθύνσεων, σε νέους Επιχειρηματίες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονομικούς Διευθυντές, Υπεύθυνους Διαχείρισης Προγραμμάτων, Συμβούλους Επιχειρήσεων, φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

Εισηγητές
Michel Jean Pappe, π. Γενικός Δ/ντης Διαχειριστικού Φορέα ΕΣΠΑ (ΑΝ.ΔΙ.Α), Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής, Capital Partners LCC, π. Γενικός Διευθυντής HELASOD Group, Senior Partner & CEO Spartan Investment Group.
Ευδοκία Μαυρομάτη, Νομικός Σύμβουλος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Σύμβουλος στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά.

Εγγραφές - Δηλώσεις συμμετοχής
Αποστολή Φόρμας Συμμετοχής στο jmcenter-athens@pspa.uoa.gr ή στο τηλέφωνο 210 7220508

Φόρμα συμμετοχής (αρχείο .docx) (αρχείο .pdf

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο 2000, με πρωτοβουλία του Καθηγητή Γιάννη Βαληνάκη. Στόχος του είναι η προώθηση της έρευνας, της διδασκαλίας και της ενημέρωσης στα ευρωπαϊκά θέματα. Τα τελευταία χρόνια επικεντρώθηκε ειδικότερα στην επικαιροποίηση της μελέτης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του νέου ευρωπαϊκού περιβάλλοντος που προέκυψε από την υιοθέτηση της Συνθήκης της Λισαβώνας, την προώθηση των ελληνικών συμφερόντων και απόψεων στη νέα Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, καθώς και σε σχέση με τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. 

Υπό το φως και των πιο πρόσφατων εξελίξεων και στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κέντρο ενισχύει πλέον και εξειδικεύει τις δραστηριότητές του στον τομέα της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Στόχος μας είναι η ενεργοποίηση, καταγραφή και αξιοποίηση του ακαδημαϊκού και δημόσιου διαλόγου σε δύο βασικές κατευθύνσεις: α) τη Διακυβέρνηση της ΕΕ και β) την Ευρωπαϊκή Πολιτική της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, οι δραστηριότητές μας αποσκοπούν στη μελέτη, διδασκαλία, ενημέρωση και παραγωγή προτάσεων γύρω από τις κυοφορούμενες εξελίξεις στον τομέα της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, τη θέση της Ελλάδας μέσα στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον που διαμορφώνεται και την ελληνική Ευρωπαϊκή και εξωτερική πολιτική.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet έχει εγκαινιάσει μία στενή συνεργασία με την Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ) με σκοπό τη συνένωση των προσπαθειών μας για την επίτευξη κοινών στόχων. Επιπλέον, έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασιών με άλλα Πανεπιστήμια και think tanks στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κόκκινα Δάνεια Επιχειρήσεων και Ελληνικός Τουρισμός

H Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Ειδική Ημερίδα με τίτλο «Κόκκινα Δάνεια» Επιχειρήσεων και Ελληνικός Τουρισμός. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016, 16.00-20.00 στο Ξενοδοχείο Αμαλία (Βασ. Αμαλίας 10, Σύνταγμα), στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σύγχρονες Τάσεις του Τουρισμού στην ΕΕ και την Ελλάδα.

Στόχος της Ημερίδας είναι να εξεταστούν τα φλέγοντα αυτά για τον τουριστικό κλάδο ζητήματα και να παρουσιασθούν από πλευράς της κυβέρνησης, του ξενοδοχειακού κλάδου αλλά και των τραπεζών τα σχετικά προβλήματα και πρακτικές προτάσεις για την επίλυσή τους (συνημμένα θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και την πρόσκληση).

Δελτίο Τύπου Ημερίδας «Ανάπτυξη από τη Θάλασσα: Μια Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Πολιτική για την Ελλάδα»

Ειδικοί από τον ακαδημαϊκό, τον πολιτικό και τον χώρο της πράξης συγκεντρώθηκαν για να εξετάσουν, ο καθένας και σε έναν διαφορετικό τομέα, τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρει η θάλασσα για την Ελλάδα, στην Ημερίδα «Ανάπτυξη από τη Θάλασσα. Μια Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Πολιτική για την Ελλάδα». Την ημερίδα διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015, στην αίθουσα διαλέξεων του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα...

Δελτίο Τύπου Επιστημονικής Ημερίδας «Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση και Ελληνική Γεωργία»

O Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημήτριος Ιατρίδης, και ο Αναπληρωτής Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπος Κασίμης, απηύθυναν χαιρετισμό στην Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση και Ελληνική Γεωργία», που διοργανώθηκε από τo Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014, στον Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα...
Δείτε το φωτογραφικό υλικό...

Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού

Ενημερωθείτε σχετικά με τη νεοσυσταθείσα Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet και τις δραστηριότητές της

Μαθαίνοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σχολείο - Learning EU at Schools (2013-2016)

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Μαθαίνοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σχολείο"- Learning EU at Schools (2013-2016), λειτουργεί ο νέος ιστότοπος: www.euatschools.gr

Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet

Επισκεφθείτε τη σελίδα του Γραφείου Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για να ακούσετε τη συνέντευξη της Δρ. Μαρίνας Σκορδέλη, Διευθύντριας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet, στην εκπομπή "Διασυνδεθείτε" της 1ης Φεβρουαρίου 2013, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε εκτενής παρουσίαση των στόχων και των δραστηριοτήτων του κέντρου αριστείας         

Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής