Αρχική σελίδα » Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ερευνητών στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση

Τo Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια στις εξής θεματικές:

Οι συμμετέχοντες διδάσκονται κυρίως την πρακτική εφαρμογή και άσκηση των γνώσεών τους σε ένα απαιτητικό επαγγελματικό και διεθνές περιβάλλον. Εξοικειώνονται με την policy-oriented έρευνα και με μια διεπιστημονική προσέγγιση, καθώς προέρχονται από διάφορους επιστημονικούς χώρους σχετικούς με το αντικείμενο του προγράμματος. Επιπλέον, αξιολογούνται ανάλογα με τη δυνατότητα ανταπόκρισής τους στις απαιτήσεις ενός Κέντρου Αριστείας. Στο τέλος της εκπαίδευσής τους και εφόσον ολοκληρώσουν με επιτυχία τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, λαμβάνουν Πιστοποιητικό συμμετοχής. 

Το Κέντρο έχει επιπλέον αναλάβει τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Επιμορφωτικού Προγράμματος «Μαθαίνοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σχολείο» (Learning EU at Schools). Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει, κυρίως σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επιμόρφωση και υψηλής ποιότητας κατάρτιση σε σύγχρονες τεχνικές και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, σε επίκαιρα ζητήματα που αφορούν τις προκλήσεις των νέων ως Ευρωπαίων πολιτών.