Αρχική σελίδα » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Ενεργειακή πολιτική, ΕΕ και ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο

Ενεργειακή πολιτική, ΕΕ και ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους και πτυχιούχους που θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν μια υπεύθυνη ενημέρωση σε ότι αφορά την ενεργειακή πολιτική σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Οι πρόσφατες ανακαλύψεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η ενεργειακή προοπτική της Ελλάδας εξετάζονται τόσο υπό το πρίσμα μιας εθνικής πολιτικής όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και των προκλήσεων που παρουσιάζονται.

Θεματικές Ενότητες:

  1. Η Εξέλιξη της Αρμοδιότητας της ΕΚ/ΕΕ στον τομέα της Ενέργειας
  2. Απελευθέρωση της αγοράς και ανταγωνισμός
  3. Ενεργειακές αγορές στην Ελλάδα
  4. Εξωτερικές Ενεργειακές Σχέσεις Ελλάδος και ΕΕ
  5. Ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη, ο Νότιος διάδρομος και ο ρόλος της Ελλάδος 
  6. Ενεργειακές ανακατατάξεις στη ΝΑ Μεσόγειο