Αρχική σελίδα » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Αειφόρος Τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους (ή φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ) όλων των επιστημονικών κατευθύνσεων και σε επαγγελματίες/ εργαζόμενους που θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις και την επαγγελματική τους κατάρτιση στον Τουρισμό.


Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση σε τομείς-κλειδιά για την ανάκαμψη της Ελλάδας: αγροτική παραγωγή, τουρισμός, θαλάσσια πολιτική», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης.

Θεματικές ενότητες:

1. Ευρωπαϊκή Τουριστική Πολιτική
2. Ο Ελληνικός Τουρισμός-μια επισκόπηση
3. Ο  αειφόρος τουρισμός στην Ελλάδα
4. Νέες μορφές Τουρισμού
5. Δίκαιο του Τουρισμού
6. Αειφόρος Τουρισμός-προκλήσεις και προοπτικές

 

Θεματική: Αειφόρος Τουρισμός-προκλήσεις και προοπτικές, Καθηγήτρια Καλλιρόη Παναγιωτοπούλου, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Θεματική: Ο Ελληνικός Τουρισμός-μια επισκόπηση, Γιάννης Άγγλος, πρώην Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ
Θεματική:  Ο  αειφόρος τουρισμός στην Ελλάδα, Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

 

Θεματική: Δίκαιο του Τουρισμού, Επ. Καθηγητής Γεώργιος Μεντής, Νομική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Θεματική: Δίκαιο του Τουρισμού, Δρ. Μάρθα Χατζηαντωνίου, Ερευνήτρια Μονάδας Ευρωπαϊκού Τουρισμού Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet

Θεματική: Νέες μορφές Τουρισμού, Δρ. Παναγιώτα Κουρή, Επιστ. Υπευθ. Μονάδας Ευρωπαϊκού Τουρισμού Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet

 

Θεματική: Ευρωπαϊκή Τουριστική Πολιτική, Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet, Δρ. Παναγιώτα Διονυσοπούλου, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Συγγραφέας του βιβλίου «Ευρωπαϊκή Τουριστική Πολιτική»)