Αρχική σελίδα » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Μαθαίνοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σχολείο (Learning EU at Schools)

Μαθαίνοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σχολείο - Learning EU at Schools (2013-2016)

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Μαθαίνοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σχολείο", το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του ΕΚΠΑ έχει αναλάβει τη διοργάνωση κύκλου επιμορφωτικών σεμιναρίων για καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και γενικότερα όσων επιθυμούν να εργαστούν στο χώρο αυτό ή στην κατάρτιση εκπαιδευτικών. Στόχος των σεμιναρίων είναι η επιμόρφωση και κατάρτιση με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη διδασκαλία των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στην ΕΕ, μέσω καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων εκμάθησης. Οι διδάσκοντες είναι Καθηγητές Πανεπιστημίου και επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά θέματα.

Θεματικές Ενότητες:

  1. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα στην Ε.Ε.
  2. Πώς να ενσωματώσετε την Ευρώπη στα μαθήματα
  3. Διατηρώντας το ενδιαφέρον των μαθητών για την Ε.Ε: Συνδυάζοντας καινοτόμες μαθησιακές τεχνικές με την μελέτη της Ε.Ε. 

NEO

Στις 2 Απριλίου 2016, θα διεξαχθεί στη Λιβαδειά το επόμενο δωρεάν σεμινάριο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Επιμορφωτικού Προγράμματος «Μαθαίνοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σχολείο» (Learning EU at Schools).
Key Action: Jean Monnet Activities, Action: Jean Monnet Projects, Erasmus+.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση συμπληρωμένη σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jmcenter-athens@pspa.uoa.gr, μέχρι την Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016 στις 12.00.

-----------------------------------------------------------------------------

Ολοκληρώθηκε η πρώτη σειρά  επιμορφωτικών σεμιναρίων για καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε 4 πόλεις τις Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα).