Αρχική σελίδα » Εκδηλώσεις » Μια συνεκτική αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας απέναντι στην κρίση » Φωτογραφικό Υλικό
Γ.Αναστασιάδης,MILK Branding Professionals
Ι.Τζωάννος,Καθηγ. Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ημερίδα 2-7-12
Ημερίδα 2-7-12 a
Ημερίδα 2-7-12 b
Ιωσήφ Χασσίδ,Καθηγ. Πανεπιστημίου Πειραιώς
Λ.Αντωνακόπουλος, Διευθυντής Γραφείου Ευρ. Κοινοβουλίου στην Αθήνα
Ν.Φαραντούρης,Επίκ. Καθηγ. Πανεπιστημίου Πειραιά
Π.Καρανικόλας,Επικ. Καθηγ. Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Π.Τσάρτας,Καθηγ. Πανεπιστημίου Αιγαίου