Αρχική σελίδα » Εκδόσεις » Athens Jean Monnet Papers

 

Yannis Valinakis, Greece’s European Policy Making, Hellenic Observatory, LSE, 2012 (forthcoming in Greek) Sotiris Serbos, "Western Balkans, Organized Crime and the Euro Crisis: Myths and Realities on the road to Accession", The Athens Jean Monnet Papers, Athens, March 2013 Dr. Tuan Phong Ly, Assessment of ecotourism management in a strictly protected area of a National Park: Hang en Cave, Vietnam, The Athens Jean Monnet Papers, Athens, May 2015
 
Political compulsions, memoranda and science or the Greek Scientists' experience of "Tiger by the tail" by George I. Lambrou Manto Lambropoulou," Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Αποκρατικοποίησης και Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας", The Athens Jean Monnet Papers, Athens May 2013 Dora Smolcic Jurdana, Sustainable local economy - entrepreneurship in rural tourism, The Athens Jean Monnet Papers, Athens, May 2015
   
  Δρ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, Ελένη Μαρία Ροζάλη, Μόσχος Ψιμούλης, E-TOURISM: Οι τεχνολογίες Πληροφορικής και επικοινωνιών στον τουρισμό, τα μεγάλα δεδομένα (big data) και οι οργανισμοί διοίκησης προορισμών, Απρίλιος 2016