Αρχική σελίδα » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση » Περιγραφή

Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους και πτυχιούχους (ή φοιτητές) που θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες στα παρακάτω πεδία και στον τομέα της χάραξης μια σύγχρονης αγροτικής πολιτικής. Απευθύνεται, επίσης, σε (νέους) Επιχειρηματίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε όλο το φάσμα της Αγρο-Διατροφικής αλυσίδας.

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση σε τομείς-κλειδιά για την ανάκαμψη της Ελλάδας: αγροτική παραγωγή, τουρισμός, θαλάσσια πολιτική», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης, ενώ την εποπτεία του συγκεκριμένου σεμιναριακού κύκλου έχει ο Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας.

Θεματικές Ενότητες

  1.     Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση
  2.     To πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)
  3.     Μέτρα Ελληνικής «αγροτικής διακυβέρνησης» για την αξιοποίηση της αναμορφωμένης ΚΑΠ
  4.     Δυναμικές καλλιέργειες και ενίσχυση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων
  5.     Επιχειρηματικές ευκαιρίες για αγροτικά προϊόντα ποιότητας/ δυνατότητες χρηματοδότησης
  6.     Ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών άλλων Κ-Μ, στην ελληνική πραγματικότητα: η περίπτωση της κτηνοτροφίας

 

Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση, με φιλοξενούμενους ομιλητές τον Καθηγητή Ναπολέοντα Μαραβέγια και τον Δρα Γιάννη Δούκα.

 

Από την ενότητα Μέτρα Ελληνικής «αγροτικής διακυβέρνησης» για την αξιοποίηση της αναμορφωμένης ΚΑΠ, με φιλοξενούμενο ομιλητή τον Καθηγητή Κ. Τσιμπούκα