Αρχική σελίδα » Ομάδες εργασίας » Μονάδα Ευρωπαϊκής Αγροτικής Ανάπτυξης » Θεματικές

Θεματικές

1. To πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)
2. Ευκαιρίες απασχόλησης στον Αγροτικό Χώρο / δυνατότητες χρηματοδότησης
3. Ευκαιρίες / δυνατότητες παραγωγής κηπευτικών / θερμοκηπιακων καλλιεργειών
4. Ευκαιρίες/Δυνατότητες παραγωγής αρωματικών φυτών
5. Ευκαιρίες / Δυνατότητες Κτηνοτροφικής Παραγωγής
6. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ (ΚΑΠ, περιφερειακή πολιτική)