Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

22.09.2014

Προκήρυξη διαγωνισμού για 30 υποτροφίες

Επισυνάπτεται η προκήρυξη και η αίτηση υποβολής υποψηφιοτήτων για 30 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ερευνητών με θέμα «Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση (Κωδ. ΕΣ 104/2014)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ερευνητών "Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση"
(Κωδ. ΕΠ 104/2014)

 

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ερευνητών με θέμα «Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση (Κωδ. ΕΣ 104/2014)» και προκηρύσσει διαγωνισμό για 30 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους και πτυχιούχους (ή φοιτητές) που θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις επαγγελματικές τους ικανότητες στα παρακάτω πεδία και στον τομέα της χάραξης μια σύγχρονης αγροτικής πολιτικής, αλλά και σε (νέους) Επιχειρηματίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε όλο το φάσμα της Αγρο-Διατροφικής αλυσίδας. 

Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται μετά από αξιολόγηση των φακέλων τους, δηλαδή των πανεπιστημιακών τους προσόντων, της συνάφειας των σπουδών τους και τυχόν εμπειρίας τους στο αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν με επιτυχία το πρόγραμμα λαμβάνουν Πιστοποιητικό (Certificate) επιτυχούς συμμετοχής.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση σε τομείς-κλειδιά για την ανάκαμψη της Ελλάδας: αγροτική παραγωγή, τουρισμός, θαλάσσια πολιτική», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης, ενώ την εποπτεία του συγκεκριμένου σεμιναριακού κύκλου έχει ο Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας.

                                                                                                    

Απαιτήσεις προγράμματος:

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να ανταποκριθούν στις παρακάτω απαιτήσεις:

ü  να παρακολουθήσουν συστηματικά τις ενότητες του σεμιναρίου

ü  να συμμετέχουν ενεργά υπό την επίβλεψη των συντονιστών και συμβούλων του Προγράμματος

ü  να εκπονήσουν μια ερευνητική εργασία με βάση τις υποδείξεις και την υποστήριξη των διδασκόντων. Όσες εξ αυτών κριθούν κατάλληλες, θα δημοσιευθούν στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου του Κέντρου.

 

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής (βλ. παρακάτω) και η ηλεκτρονική αποστολή της συνοδευόμενης από Βιογραφικό Σημείωμα στη διεύθυνση jmcenter-athens[at]pspa.uoa[dot]gr μέχρι την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014