Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

21.01.2014

Προκήρυξη και αίτηση υποβολής υποψηφιοτήτων για 3 νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet

 

Επισυνάπτεται η προκήρυξη και η αίτηση υποβολής υποψηφιοτήτων για τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών:

1. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες για αγροτικά προϊόντα ποιότητας» (Κωδ. ΕΠ 101/2014)

2. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Διαπραγματεύσεις: Απόκτηση δεξιοτήτων για την επίλυση διαφορών» (Κωδ. ΕΠ 102/2014)

3. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ενεργειακές εξελίξεις στην Ευρώπη και τη ΝΑ Μεσόγειο» (Κωδ. ΕΠ 103/2014)