Αρχική σελίδα » Ομάδες εργασίας » Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού » Θεματικές

Θεματικές

Στο πλαίσιο της Μονάδας, συνεργάζονται μέλη ΔΕΠ, έμπειροι επαγγελματίες και νέοι ερευνητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, είτε σε μεμονωμένες έρευνες, είτε ως ομάδες εργασίας. Μέχρι σήμερα οι ερευνητές της Μονάδας εστιάζουν στα παρακάτω αντικείμενα:

1. Ευρωπαϊκή πολιτική τουρισμού
2. Εκπαίδευση και κατάρτιση στον αειφόρο τουρισμό στην ΕΕ -- Συστήματα πιστοποίησης.
3. Ειδικές μορφές τουρισμού στην Ε.Ε. και την Ελλάδα
4. Δίκαιο του Τουρισμού

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Μονάδας, ετοιμάζονται, επίσης, επιστημονικές εργασίες πχ για το Δίκαιο του Τουρισμού, καθώς και policy papers με αναλύσεις και προτάσεις.

Η Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet συμμετείχε με ανάθεση από το ΙΝΣΕΤΕ και σε συνεργασία με την PWC και την Remaco στη μελέτη "Εξειδίκευση των δράσεων στρατηγικού σχεδίου τουρισμού και στρατηγική μελέτη ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού στον τουριστικό τομέα". Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (Κωδικός έργου: MIS 485414).