Αρχική σελίδα » Ομάδες εργασίας » Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού » Ομάδα

Διευθυντής της Μονάδας
Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης

Επιστημονικοί Σύμβουλοι
Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πρ. Πρόεδρος ΕΟΤ
Επ. Καθηγητής Γ. Μεντής
Γιάννης Άγγλος, πρ. ΓΓ ΕΟΤ

Επιστημονικός υπεύθυνος προγραμμάτων
Δρ. Παναγιώτα Κουρή

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Με τη Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού συνεργάζονται και οι Καθηγητές:

Δημήτριος Μπούχαλης, Bournemouth University
Αλέξης Παπαθανάσης, Bremerhaven University of Applied Sciences
Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αλέξανδρος Παρασκευάς, University of West London
Ιωάννης Τούντας , Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητές
Παναγιώτα Κουρή, Δρ. Τουρισμού, Senior Associate
Μάρθα Χατζηαντωνίου, Δρ. Νομικής, Senior Associate
Ευαγγελία Κατσικέα, Επικ. Καθηγήτρια ΑΣΟΕΕ
Παύλος Καμπανής, Ερευνητής
Ελένη Ροζάλη, Ερευνήτρια
Αναστασία Παναγιωτοπούλου, Ερευνήτρια
Γιώργος Καμπουρόπουλος, Ερευνητής
Δήμητρα Παπαγεωργίου, ΜΑ in Human Resource Management